פוקסי + - Foxy

Foxy +

A unique custom-made dj booth to fit your wedding design concept perfectly!